Availability Calendar

Meeting room

Hội trường lớn và Phòng họp nhỏ đảm bảo thiết lập chuyên nghiệp thoải mái thích nghi với từng yêu cầu của khách hàng. Các thiết bị chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ hiện đại, dễ dàng điều chỉnh.

Phòng sự kiện
Thực đơn
Wine & Dining

Wine & Dining

Sự kiện nổi bật

©2016 Design by TTC Group. All rights reserved.

Bạn cần trợ giúp