Availability Calendar

Cocktail/Banquet

Khách sạn TTC Hotel Premium - Angkor có 5 phòng được thiết lập cho bất kỳ cuộc họp, hội thảo hoặc sự kiện nào.

Xem chi tiết

U-Shape

Khách sạn TTC Hotel Premium - Angkor có 5 phòng được thiết lập cho bất kỳ cuộc họp, hội thảo hoặc sự kiện nào.

Xem chi tiết

Hollow Square Boardroom

Khách sạn TTC Hotel Premium - Angkor có 5 phòng được thiết lập cho bất kỳ cuộc họp, hội thảo hoặc sự kiện nào.

Xem chi tiết

Class Room

Khách sạn TTC Hotel Premium - Angkor có 5 phòng được thiết lập cho bất kỳ cuộc họp, hội thảo hoặc sự kiện nào.

Xem chi tiết

Hội nghị và Sự kiện

Khách sạn TTC Hotel Premium - Angkor có 5 phòng được thiết lập cho bất kỳ cuộc họp, hội thảo hoặc sự kiện nào.

Xem chi tiết
Meeting room

Meeting room

Hội trường lớn và Phòng họp nhỏ đảm bảo thiết lập chuyên nghiệp thoải mái thích nghi với từng yêu cầu của khách hàng. Các thiết bị chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ hiện đại, dễ dàng điều chỉnh.

Xem chi tiết
Sự kiện nổi bật

©2016 Design by TTC Group. All rights reserved.

Bạn cần trợ giúp